Honndalsportalen
Hornindal akkurat no
Hornindal no
Harevadet Hyttegrend
Regionsavisen

Kart


Vi har 20 trimpostar både på toppar ved andre fine utsiktspunkt. Det er gode og merka stiar til desse punkta. Kart kan kjøpast, 50,- kr.
Sjå kartet på nett

Hornindal (Kart over Hornindal kommune)


Fylkesatlas Sogn og Fjordane (kart)
Her finn du stadnamn, gamle bilder frå fotoarkivet frå dei ulike gardane, stølar m.m. under karttema "kultur og historie"
Komande arrangement
25. feb
Årsmøte Hornindal Sanitetslag
[ Hornindal sanitetslag ]
26. feb
Årsmøte Folkeakademiet Hornindal
[ Folkeakademiet Hornindal ]
4. mar
Gudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
14. mar
Stemne og årsmøte for Det Norske Misjonsselskap i Nordfjord og NMS Gjennbruk i Nordfjord
[ Hornindal sokneråd ]
25. mar
Gudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
Aktuelt
Presentasjon av idear for Grobygget
Vil du vere med og synge i Honndalskoret?
[ Hornindal songlag ]
Send epost: post@hornindal.com