Honndalsportalen
Hornindal akkurat no
Hornindal no
Harevadet Hyttegrend
Regionsavisen

Hornindal sokneråd

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Hornindal kyrkje
Hornindal kyrkje

Kyrkjekontor:
- Kyrkjeverje Anne Lødemel Honningsvåg
Tlf 57 87 98 34 / 970 84 120
E-post anne.honningsvag@hornindal.kommune.no
Kontortid måndag og torsdag 09:00 – 14:00.

- Sokneprest Hege Høibye, for sokna Hornindal, Nordsida og Randabygd
Tlf 57 87 98 33 / 930 01 473
E-post sokneprest@hornindal.kommune.no

- Kataket Beate Nes, for Hornindal og Stryn
Tlf. Hornindal 57 87 98 34 / 986 54 244 Tlf kontoret i Stryn i Stryn 57 76 18 83
E-post beate.nes@stryn.kommune.no


Beredskapsvakt for prest tlf. 954 83 803
Prestane i Nordfjord prosti har ei organisert beredskapsvakt som skal vere til hjelp i kritiske situasjonar, utan om vanleg arbeidstid om dagen. Tenesta er i funksjon kvardagar frå kl. 17.00 til kl. 08.00 dagen etter, og laurdag, søndag og mandag, og helgedag og høgtidsdag frå kl. 08.00 til påfølgande yrkedag kl. 08.00. I denne tida er ein vakthavande prest tilgjengeleg for tenester som ikkje kan vente:
1) Gå med dødsbodskap på oppdrag av politiet
2) Førestå soknebod (= hjelp til kritisk sjuke eller døyande) som ikkje kan utsettast
3) Utøve sjelesorg som ikkje kan utsettast

Prest kan tilkallast av politi eller helseinstitusjon, kommunalt kriseteam eller annan offentleg styremakt. Private kan også ta kontakt når det gjeld pkt 2 og 3.

Beredskapstelefon for Nordfjord prosti: 95483803

Komande arrangement
25. feb
Årsmøte Hornindal Sanitetslag
[ Hornindal sanitetslag ]
26. feb
Årsmøte Folkeakademiet Hornindal
[ Folkeakademiet Hornindal ]
4. mar
Gudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
25. mar
Gudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
29. mar
Friluftsgudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
Aktuelt
Presentasjon av idear for Grobygget
Vil du vere med og synge i Honndalskoret?
[ Hornindal songlag ]
Send epost: post@hornindal.com