Honndalsportalen
Hornindal akkurat no
Hornindal no
Harevadet Hyttegrend
Regionsavisen

Hornindal Næringslag

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Velkomen til Hornindal Næringslag si side!
Vi er 20 betalande medlemmar frå bedrifter og forretningar. Vi har styremøte/medlemsmøte 8 gongar i året og diskuterer saker som opptek næringsdrivande i bygda. Vi samarbeider og støtter kvarandre.

Vi arrangerer også Kulturdagane (endra namn til Sommarfesten i Hornindal) og Julegateopning. Det største og mest arbeidskrevjande arrangementet vårt er Sommarfesten. Her blir det gjort mykje dugnadsarbeid. Mottoet vårt er at dersom det blir overskot skal det gå tilbake til bygda og kome bygdefolket og gjestene til gode. Vi har blomsterkasser, amplar i lyktestolpane i sentrum, benkar og bord, mykje blomster, scene og danseplatting på Badestranda.
Kvar vår har Hornindal Næringslag dugnad i sentrum. Vi plantar i ca. 40 blomsterkasser/amplar i sentrum, på strandpromenaden og på badestranda.
Vi lukar ugras og vatnar heile sommaren. Her ser du resultatet.Hornindal Aktivitetspark
Hornindal Næringslag var initiativtakar til Nærmiljøanlegget på Grodås, som er eit aktivitetsanlegg for barn og unge. Her er leikeområde, asfaltert ballplass og skatepark. Ball- og skateparken er dessverre for tida stengd. Men leikeområdet er ope for alle. No vil vi arbeide vidare med badestranda og moloen - her skal vi få til eit skikkeleg flott anlegg. Vi tek i mot gode innspel og idear.
Handverk, tradisjon og næringsutvikling
Komande arrangement
14. des
LANGOPE PÅ GRODÅS TORSDAG 14. DESEMBER TIL KL. 21
[ Hornindal Næringslag ]
17. des
JULEKONSERT søndag 17. des. kl. 18
[ Hornindal songlag ]
25. des
Høgtidsgudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
26. des
Nissemarsj
[ Hornindal idrettslag, friidrettsgruppa ]
31. des
Gudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
Aktuelt
Langope TORSDAG 14. desember
[ Hornindal Næringslag ]
JULEKONSERT I KYRKJA SØNDAG 17. DES
[ Hornindal songlag ]
Kulturnatt Hornindal 2017
[ Hornindal frivillegsentral ]
Arbeidet med Grobygget
[ Hornindal frivillegsentral ]
KORKAFE og MOTEOPPVISNING i Honndalshallen søndag 12. november 2017
[ Hornindal songlag ]
JULEGATEOPNING PÅ GRODÅS 24. november
[ Hornindal Næringslag ]
Send epost: post@hornindal.com