Honndalsportalen
Hornindal akkurat no
Hornindal no
Harevadet Hyttegrend
Regionsavisen

Hornindal bonde- og småbrukarlag

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Velkomen til småbrukarlaget si heimeside!

Gardsbruk i Hornindal © Ola Magne Strand
Gardsbruk i Hornindal
Ola Magne Strand

Formål og arbeidsfelt:
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har som formål å fremme de faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interessene til folk i jordbruket. Alle som er opptatt av en positiv utvikling av bygde-Norge kan bli medlemmer.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har ca 8.000 medlemmer som er organisert i 295 lokallag og 18 fylkeslag.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler hvert år med staten om bondens rammebetingelser, bl.a. inntektsmuligheter. I tillegg drives et aktiv arbeid ovenfor det politiske miljø bl.a. på Stortinget og i Regjeringen for å bedre utviklingsmulighetene for bygdene. Det var gjennom dette arbeidet at organisasjonen fikk gjennomslag for sine forslag om et Verdiskapingsprogram for mat og at alle skal kunne produsere melk dersom de tar ansvar for foredling , markedsføring og salg selv. Kortreist mat, miljøvennlig produksjon, lokal foredling, god dyrevelferd, levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen.

Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er partipolitisk uavhengig.

Heimeside til NBS

Medlemsfordelar:
- advokatbistand
- som medlem får abonnement på avisa "Bonde og Småbruker"
- rabattar på forsikring (Gjensideige NOR)

Vi vil gjerne ha fleire medlemmar, slik at vi betre kan tale vestlandsbonden si sak.
Meld deg inn i laget vårt!

(skjema for innmelding)
Komande arrangement
22. apr
KORKAFE søndag 22. april kl. 16.00 i Honndalshallen
[ Hornindal songlag ]
29. apr
Konfirmantmusikalen Sett, avslørt og elska
[ Hornindal sokneråd ]
12. mai
Konfirmasjon I
[ Hornindal sokneråd ]
12. mai
Konfirmasjon II
[ Hornindal sokneråd ]
17. mai
Festgudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
Aktuelt
KORKAFE i Honndalshallen
[ Hornindal songlag ]
Kveding våren 2018
[ Hornindal spelemannslag ]
Vil du vere med og synge i Honndalskoret?
[ Hornindal songlag ]
Send epost: post@hornindal.com