Honndalsportalen
Hornindal akkurat no
Hornindal no
Harevadet Hyttegrend
Regionsavisen

Hornindal Søndagsskule

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Velkomen til Hornindal Søndagskule

Søndagskulen sitt motto er "Å gje borna Guds ord"
ved å gje borna grunnleggande kunnskap og fellesskap i kristen tru.

Søndagskulen gjev tilbod til born i alderen 4 til 12 år.
Til vanleg treffest vi på kyrkjelydstova tredjekvar laurdag kl 16.00-17.15.
Sjå semesterliste under arrangement.

Laurdagskule
nettsprell
Ein nettstad for 4- 9 åringar, trygt og spennande!
Komande arrangement
25. feb
Årsmøte Hornindal Sanitetslag
[ Hornindal sanitetslag ]
26. feb
Årsmøte Folkeakademiet Hornindal
[ Folkeakademiet Hornindal ]
4. mar
Gudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
25. mar
Gudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
29. mar
Friluftsgudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
Aktuelt
Presentasjon av idear for Grobygget
Vil du vere med og synge i Honndalskoret?
[ Hornindal songlag ]
Send epost: post@hornindal.com