Honndalsportalen
Hornindal akkurat no
Hornindal no
Harevadet Hyttegrend
Regionsavisen

Hornindal idrettslag

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Velkomen til HIL sine sider på Honndalsportalen !


Godkjent Årsmelding 2016
Referat Årsmøte 2016 - 5 mars 2017
Rekneskap 2016


På disse sidene kan De finne informasjon om dei enkelte lag og grupperingar i idrettslaget.
Sidene skal bli oppdatert av den enkelte gruppe.
Har de synspunkt, ta kontakt med gruppeleiar.

Veit du ikkje kven du skal kontakte, kan du prøve "Om oss" på gruppa, eller bruke adresse/tlf på hovedsida til HIL.
Der SKAL vere oppdatert informasjon, dette er leiaren/gruppeleiaren sitt ansvar.

Under på denne sida finn du diverse skriv som gjeld HIL.
(Vedtekter, årsmeldingar, rekneskap)

Med helsing Styret i HIL.


UTDELTE STIMULANSEPOKALER for 2015:
Utdelinga fann stad under Sommarfesten i Hornindal aug-2016.

F.v: Elias Lødemel(Volleyball), Håvard Kroken(fotball), Håvard Sollid(fotball), Magnus Seljeset(skiskyting/fotball).


Stor stas i Stryn fredag kveld 22. Januar 2016 !
Ingrid Gausemel, Tollef Otterdal og Lorentz Fannemel var sentrale under Fakkelstaffetten til Ungdoms-OL på Lillehammer.

OL-Eld i Stryn


Anders Fannemel - Æresmedlem


Utdelinga fann stad under ei "Velkomen heim"-tilstellning i Honndalshallen i påska 2015.


Vinnarar av Stimulansepokal 2013:
Ingrid Gausemel og Rasmus HaugenHausten 2012: HALLEN ER TEKEN I BRUK !!
Honndalshallen Nettside

Under: JUBILEUMSBOKA VÅR !!!
Jubileumsboka er til salgs hos Lødemel Bokhandel !

Bildet under viser 3 av 5 Stimulansepokal-vinnarar året 2009!
I tillegg til disse tre jentene, fekk Anders og Einar Fannemel tildelt Stimulansepokal Jubileumsdagen 30.okt-2010 !!

VEDTEKTER og MEDLEMSKAP-satsar

HIL-Vedtekter av 2016


Medlemskap 2017 - VIKTIG ENDRING
(Medlemskap 2016)
(Medlemskap 2015)
(Medlemskap 2014)
(Medlemskap 2013)
(Medlemskap 2012)
(Medlemskap 2011)

Treningstider Honndalshallen
Honndalshallen - Nettside


ÅRSMELDINGAR OG ÅRSMØTE-REFERAT

Referat Årsmøte 2016 - 5 mars 2017
Årsmelding 2016 - Godkjent av Årsmøtet 5 Mars 2017
Rekneskap 2016

Referat Årsmøte 2015
Årsmelding 2015 - Godkjent av Årsmøtet 13. mars 2016
HIL-Rekneskap-2015
HIL-Balanse2015

Referat Årsmøte 2014
Årsmelding 2014
Rekneskap 2014 Resultat
Rekneskap 2014 Balanse
Rekneskap 2014 Hornindal Idr Park
Rekneskap 2014 Hornindal Rundt

Referat EX-årsmøte 7. des 2014
Årsmøte-referat 2013
Årsmelding 2013
Rekneskap 2013 Resultat
Rekneskap 2013 Balanse

Årsmøte-referat 2012
Årsmelding 2012
Rekneskap 2012 Resultat
Balanse 2012

Årsmøte-referat 2011
HIL-Årsmelding 2011-revidert
Rekneskap-Grupper
Rekneskap HIL 2011 - 5år

Referat Årsmøtet 2010
Årsmelding 2010 - Godkjend
Rekneskap Resultat 2010
Rekneskap Balanse 2010

Referat 2.Ekstra Årsmøte 2009, 28/4-10
Referat 1.Ekstra Årsmøte 2009, 13/4-10
Referat Årsmøte 2009, 4/3-10
Årsmelding 2009 - revidert
Rekneskapen 2009

Referat Årsmøte 2008
Årsmelding 2008 - revidert

Referat Ex-årsmøte 2007
Referat Årsmøte 2007
Årsmelding 2007

Årsmelding 2006

Bruksanvisning til Honndalsportalen
Komande arrangement
25. feb
Årsmøte Hornindal Sanitetslag
[ Hornindal sanitetslag ]
26. feb
Årsmøte Folkeakademiet Hornindal
[ Folkeakademiet Hornindal ]
4. mar
Gudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
14. mar
Stemne og årsmøte for Det Norske Misjonsselskap i Nordfjord og NMS Gjennbruk i Nordfjord
[ Hornindal sokneråd ]
25. mar
Gudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
Aktuelt
Presentasjon av idear for Grobygget
Vil du vere med og synge i Honndalskoret?
[ Hornindal songlag ]
Send epost: post@hornindal.com