Honndalsportalen
Hornindal akkurat no
Hornindal no
Harevadet Hyttegrend
Regionsavisen

Nyhende

Presentasjon av idear for Grobygget

På kommunestyremøtet 21. des. la interimstyret for Grobygget fram idear for korleis bygget kan vidareutviklast.
No ynskjer interimstyret innspel på det som er presentert. Positivt eller negativt, idear til vurdering eller utfordringar/manglar ein evt. ser ved det som er lagt fram. Samtidig ynskjer vi framleis innspel frå lag/organisasjonar, bygdefolk eller næringsdrivande som kan tenke seg å ta i bruk bygget på den eine eller den andre måten. Frist for tilbakemeldingar er sett til 25. januar.

Ta kontakt på bjorn.lodemel@gmail.com eller frivilligsentralen@hornindal.kommune.no

Last ned heile presentasjonen her

(Sist oppdatert 04.januar 2018, 15:05)

Gå til nyhendearkiv

Komande arrangement
2. feb
Årsmøte Hornindal Spelemannslag
[ Hornindal spelemannslag ]
8. feb
Kurs for aktivitetsvener
[ Hornindal frivillegsentral ]
11. feb
Karnevalsgudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
15. feb
Kurs for aktivitetsvener
[ Hornindal frivillegsentral ]
22. apr
KORKAFE søndag 22. april kl. 16.00 i Honndalshallen
[ Hornindal songlag ]
Aktuelt
Det nermar seg påmeldingsfrist for UKM
[ Hornindal frivillegsentral ]
Presentasjon av idear for Grobygget
Vil du vere med og synge i Honndalskoret?
[ Hornindal songlag ]
Arbeidet med Grobygget
[ Hornindal frivillegsentral ]
Send epost: post@hornindal.com