Honndalsportalen
Hornindal akkurat no
Hornindal no
Harevadet Hyttegrend
Regionsavisen

Hornindal sanitetslag

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Om sanitetslaget

Norske Kvinners Sanitetsforening har fleire enn 1500 foreiningar (891 lokalforeiningar og 674 underavdelingar) spredt over heile Noreg.

Hornindal Sanitetslag har i dag rundt 40 medlemmar. Vårt fokus handlar om å bidra i lokalsamfunnet der vi ser at det trengs. Av faste arrangement kan vi nemne at vi lagar fastelavensris som vi sel, vi held ein årleg basar som er veldig populær, vi har adventsstund på sjukeheimen og stand under kulturdagane. I tillegg er vi involvert i mange forskjelleg arrangement og prosjekt rundt om i Hornindal som vi vert spurt om å bidra til eller der vi sjølve ser eit behov. Denne støtta er både av økonomisk og praktisk art.Bli medlem?
Vil du bli medlem i vår lokale sanitetsforening og ta del i eller støtte arbeidet vi gjere så ta kontakt med styreleiar Grethe Jenny Vindheim på 48248274 eller grethevindheim@hotmail.com.

Linkar

Sjå sanitetslaget si heimeside her
Komande arrangement
2. feb
Årsmøte Hornindal Spelemannslag
[ Hornindal spelemannslag ]
8. feb
Kurs for aktivitetsvener
[ Hornindal frivillegsentral ]
11. feb
Karnevalsgudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
15. feb
Kurs for aktivitetsvener
[ Hornindal frivillegsentral ]
22. apr
KORKAFE søndag 22. april kl. 16.00 i Honndalshallen
[ Hornindal songlag ]
Aktuelt
Det nermar seg påmeldingsfrist for UKM
[ Hornindal frivillegsentral ]
Presentasjon av idear for Grobygget
Vil du vere med og synge i Honndalskoret?
[ Hornindal songlag ]
Arbeidet med Grobygget
[ Hornindal frivillegsentral ]
Send epost: post@hornindal.com