Honndalsportalen
Hornindal akkurat no
Hornindal no
Harevadet Hyttegrend
Regionsavisen

Folkeakademiet Hornindal

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Folkeakademiet arbeider for "Kultur i nærmiljøet".

I Hornindal har vi 15-20 arr. kvart år.
Vi har noko for dei yngste, noko for vaksne og noko for dei eldste i bygda.
Vi hentar programhaldarar frå eiga bygd og utanfrå.

Nokre program er turnear som blir tilbodne i heile fylket.

Vi legg vekt på kvalitet og rimeleg billettpris.

Støtt eit godt tiltak !

Møt opp på arr. våre !

Bli medlem ! For tida kostar det 50,- kr / år.
Komande arrangement
25. feb
Årsmøte Hornindal Sanitetslag
[ Hornindal sanitetslag ]
26. feb
Årsmøte Folkeakademiet Hornindal
[ Folkeakademiet Hornindal ]
4. mar
Gudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
14. mar
Stemne og årsmøte for Det Norske Misjonsselskap i Nordfjord og NMS Gjennbruk i Nordfjord
[ Hornindal sokneråd ]
25. mar
Gudsteneste
[ Hornindal sokneråd ]
Aktuelt
Presentasjon av idear for Grobygget
Vil du vere med og synge i Honndalskoret?
[ Hornindal songlag ]
Send epost: post@hornindal.com